CONCRETE PRODUCTION LINES

Suomalainen Mecmetal Oy on päätuotealueenaan betonialan teknologiaa kehittävä ja valmistava yritys. Mecmetal Oy on keskittynyt
betonisten harkkojen, eristettyjen harkkojen ja katukivien tuotantolaitteisiin ja täydellisiin tuotantolinjoihin. Teknologiatoimittajana
Mecmetal Oy on alallaan edelläkävijä.

Mecmetal Oy:n kehittämää MEC ELEKTROA, täysin sähkömekaaniseen toimintaan perustuvaa tuotekonetta, sekä muita
tuotantolaitteistojamme on kehitetty viimeisten vuosien aikana kiivaasti. Uudet laitteemme ovat varustettu nykyaikaisilla,
energiatehokkailla, tarkoilla ja vahvoilla moottoreilla. Mekaanisen rakenteen, moottoreiden, ohjauksen ja ohjelmiston osalta tehdyt uudet
ratkaisut nopeuttavat huomattavasti kiertoaikoja, parantavat entisestään käyttöastetta, sekä luotettavuutta. Täysin hydrauliikaton
tuotekone on todella energiatehokas ja vastaa ympäristöhaasteisiin täydellisesti. Olemme kehittäneet useita ratkaisuja kiristyviin
ympäristömääräyksiin ja raaka-aineiden kierrätettävyyden tuomiin haasteisiin. Monet valmistamamme laitteistot soveltuvat myös monille
muille teollisuuden aloille.

Tulevaisuuden tuotetehtaamme käyttää viimeisimpiä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Nopeampia kiertoaikoja, ennakoivaa
huoltoa, diagnostiikkaa, etähallintaa ja etätukea, tuotannon hallintaa ja ylivoimaista käytettävyyttä tarjoavat uudet ohjauksemme ja
ohjelmamme ovat pian saatavilla myös vanhoihin tuotantolinjoihimme.

Mecmetal Oy:n edelläkävijyys perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen alalla, lukuisien toimitusten kautta rakentuneeseen kokemukseen,
ammattitaitoiseen henkilökuntaan, tietotaitoon ja ymmärrykseen asiakkaiden tarpeista.