CONCRETE PRODUCTION LINES

MANUMEC MANUAALINEN KÄSITTELY JA PAKKAUSJÄRJESTELMÄ

Tuotteet pinotaan käsipihdeillä päällekkäin ja viedään trukkia tai nosturia apuna käyttäen kovettumisvarastoon. Kovettumisen jälkeen tuotteet siirretään trukilla käsipakkauspihdille, jossa ne pakataan kuormalavoille. Tuotealuslevyt siirretään tuotekoneelle.

MANUMEC

MANUMEC  on teknologinen tuotantolinja betonisten harkko- ja maisemointituotteiden valmistukseen. Tuotantolinja toimii tärypuristusmenetelmällä.

Tekniset ominaisuudet

  • Toimii MEC Evolution-20 betonituotekoneen tuotteiden käsittelyjärjestelmänä
  • Manuaalinen käsittelyjärjestelmä (tuotekone on täysautomaattinen)
  • Kuljettimet tuotelevyjen siirtämiseksi käsinpakkauspisteisiin
  • Tuotteet pinotaan käsipihdeillä suoraan päällekkäin
  • Tuotepinkat siirretään trukilla kuivatusvarastoon ja sieltä takaisin pakkauslinjalle
  • Pakkaus käsinpakkauspihdillä kuormalavoille
  • Tyhjät aluslevyt palautuvat tuotekoneelle harjauksen jälkeen
  • Kapasiteetti riippuvainen aluslevyjen määrästä ja henkilökunnan ammattitaidosta

Tuotteiden käsittely ja pakkaus

Valmiiden tuotteiden käsittely- ja pakkaus tapahtuu puoliautomaattisella kierrolla. Siirtoja varten on omat ketjukuljetin linjat, joiden päällä aluslevyt ja tuotteet siirtyvät eri työvaiheiden välillä. Tuotekoneelta tulevalla ketjuradalla on harjalaite. Se puhdistaa tuotteiden yläpinnan, jotta pinnat eivät vaurioituisi päällekkäin pinoamisen yhteydessä.

Pinoamispisteessä aluslevyt tuotteineen pinotaan 6 -10 kerroksen pinoihin käsittelynostimella. Käsittelynostin on manuaalinen. Tuotekoneelta tuleva ketjurata toimii puskurivarastona antaen joustovaraa pinoamisen työrytmille. Pinottujen tuotteiden siirto kovettumisvarastoon tapahtuu haarukkatrukilla. Kovettumisvarastossa ei yleensä tarvita erillistä lämpökäsittelyä, vaan tavallinen huonelämpötila ja –kosteus riittää. Betonituotteet kovettuessaan tuottavat itse lämpöä. Tuotantolinja on ennakko-ohjelmoitu kierrolle siten, että tuotteet viipyvät kovettumisvarastossa noin vuorokauden.

Kovettumisen jälkeen pinot siirretään trukilla pinojen purkupisteeseen, jossa tuotepinot puretaan käsittelynostimella pakkauspään ketjuradalle, joka toimii pinojen purun puskurivarastona.

Ketjurata vie aluslevyt tuotteineen pakkauspisteeseen, jossa ne nostetaan manuaalisella nelileukapihdillä ulossiirtokuljettimelle kuormalavan päälle. Valmis tuotepino sidotaan kuormalavaan muovikalvolla tai metallivanteella manuaalisesti. Pakatut tuotteet kulkevat rullarataa pitkin ulos tuotantohallista.

Pakkauspisteeltä tyhjät aluslevyt jatkavat ketjurataa pitkin aluslevyjen kääntäjälle. Tyhjät aluslevyt puhdistetaan irtoroskista ketjuradan harjalaitteella. Aluslevyt palautuvat rullaradalla takaisin tuotekoneelle uuta kiertoa varten. Kierrossa on aina vakiomäärä aluslevyjä. Tuotelinjan työvaiheiden kestoajat on sovitettu sellaiseksi, että tuotekoneen ja käsittelyvaiheen työajat vastaavat toisiaan. Toiminnan varmistamiseksi on tuotantolinjan pakkauspäähän sijoitettu sensorikatkaisija, joka valvoo tyhjien aluslevyjen palautumista tuotantoon. Aluslevyjen palautuksen häiriö katkaisee tuotantolinjan toiminnan häiriön ajaksi.